Call Center Stockholm?

Det finns många bra call center i Stockholm. Det viktigaste är att du som företag tittar på att callcentret är medlem i Kontakta som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.

Varför anlita call center?

I vår ständigt uppkopplade värld är det dyrt att driva ett multikanals call center. Det är därför fler företag vänder sig till outsourcing av call center för att kommunicera med kunder via digitala kanaler samt traditionell röstsamtal.
Minska på personalkostnad och betala enbart för produktionstid
Skalbart: Möt era behov på ett kostnadseffektivt sätt.
Expertertis: såsom marknadsföring och produktutveckling är expertisområden är sälj och kundservice vårt expertisområde.
Managementtid: Det kostar tid att leda in-house team. Spara dyrbar managementtid.

Kärt barn har många namn: Telemarketing, Kundkontaktcenter, Call Center.

Vad är telemarketing?

Telefonförsäljning eller telemarketing är en mycket vanlig form av marknadsföring som företag använder för att få kontakt med potentiella kunder av sina produkter eller tjänster. Historiskt sett bestod vi som telemarketingbolag av företag som ringde telefonsamtal till befintliga eller potentiella kunder. Med ny teknik har vi som telemarketingbolag expanderat till att även att hantera e-post, chatt, sociala medier och även videokonferenssamtal. Vissa telemarketingbolag kan benämna sig själva som kund kontaktcenter, call center, telemarketing eller telefonförsäljning. Vi inom branschen använder ofta benämningarna synonymt även om de definitionsmässigt kan innebära olika saker.

Call Center eller Kundkontaktcenter

Det vi mest förknippar med telemarketing och telefonförsäljning är Call center här hanteras både utgående och inkommande samtal av team med teamledare. I dessa fall rör det sig enbart om telefonsamtal.

Vi måste i dagsläget möta kundernas förväntningar och vara synliga i relevanta kanaler där kunderna vistas, därför har kundkontaktcenter som oss blivit en naturlig utveckling av telemarketing som utöver telefonförsäljning bistår kunder med tjänster som SMS, E-post, Chat, Sociala medier mm.

Den bästa servicen är ingen service men den näst bästa är att företag finns i relevanta kanaler för att hjälpa kunder att lösa deras ärenden och på så vis skapa en starkare kundbas.

B2B

Ett B2B-uppdrags framgång ligger i Personal, Processer och Teknik. Våra säljare utbildas ständigt inom de olika uppdragen och inom säljetik och teknik. Vi lägger stor vikt vid utbildning och kompetenshöjning inom personalstyrkan på B2B. Vår personal ska frångå tankesättet att de säljer till företag, utan de säljer till personer.

B2C

Vi hjälper dig att driva upp försäljningen av dina varor och tjänster genom att sätta upp en riktad och resultatdriven telemarketingkampanj. Vi hjälper dig att sköta försäljning, kundservice, mötesbokning marknadsundersökning samt leadsgenerering för att ge dig en kostnadseffektiv lösning.

Copyright © 2023 | Powered by 
Adstreet
apartmentuserscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram